Ahmad, N., A. Abu Bakar, and S. N. Edros. “Kesesuaian E-Book Numerical Method Sebagai Bahan Pembelajaran Pelajar Politeknik”. Asian Pendidikan, vol. 2, no. 2, Dec. 2022, pp. 34-40, doi:10.53797/aspen.v2i2.4.2022.