Ahmad, N., Abu Bakar, A. and Edros, S. N. (2022) “Kesesuaian E-book Numerical Method Sebagai Bahan Pembelajaran Pelajar Politeknik”, Asian Pendidikan, 2(2), pp. 34-40. doi: 10.53797/aspen.v2i2.4.2022.