Ahmad, Naksa, Asniza Abu Bakar, and Siti Nuradibah Edros. 2022. “Kesesuaian E-Book Numerical Method Sebagai Bahan Pembelajaran Pelajar Politeknik”. Asian Pendidikan 2 (2):34-40. https://doi.org/10.53797/aspen.v2i2.4.2022.