Ahmad, N., Abu Bakar, A., & Edros, S. N. (2022). Kesesuaian E-book Numerical Method Sebagai Bahan Pembelajaran Pelajar Politeknik. Asian Pendidikan, 2(2), 34-40. https://doi.org/10.53797/aspen.v2i2.4.2022