(1)
Ahmad, N.; Abu Bakar, A.; Edros, S. N. Kesesuaian E-Book Numerical Method Sebagai Bahan Pembelajaran Pelajar Politeknik. ASPEN 2022, 2, 34-40.