[1]
Ahmad, N., Abu Bakar, A. and Edros, S.N. 2022. Kesesuaian E-book Numerical Method Sebagai Bahan Pembelajaran Pelajar Politeknik. Asian Pendidikan. 2, 2 (Dec. 2022), 34-40. DOI:https://doi.org/10.53797/aspen.v2i2.4.2022.